İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri mevzuatı çerçevesinde ; En son yasal düzenlemelere göre 1 personel dahi çalışanı bulunan ,sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü işyerine , İşyeri Hekimliği, İş güvenliği Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli hizmeti veren kuruluşlardır. İşverenler 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Risk Analizi ,Acil Durum Eylem Planı , Sağlık Gözetimi , İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini tamamlamak zorundadırlar. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Tehlikeli , Çok Tehlikeli ve 50 den fazla çalışanı bulunan Az Tehlikeli işyerlerinde , 1 Temmuz 2016 itibariyle çalışan sayısına bakılmaksızın Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü altındadır.

Şirketinizde zorunlu olan iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli yükümlüğünüzü üzerinizden alarak daha verimli bir hizmet almasını sağlar.

Diğer Hizmetler